+420 257 940 132
Logo

Měření emisí

Měření emisí

Provádíme autorizované měření emisí veškerých znečišťujících látek dle zákona č.201/2012Sb. a vyhlášky č.415/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů všech zdrojů jako jsou elektrárny, teplárny, spalovny, kotle, kogenerační jednotky, cementárny, kuplovny, slévárny, lakovny, tiskárny, různé druhy výroby, bez omezení jejich výkonu:

 • TZL, CO, NOx, SO2, TOC, CH4, CO2, O2
 • Těžké kovy, Hg, HF, HCl, NH3
 • Perzistentní látky
 • Spalovací zkoušky alternativních paliv
 • Kalibrace analyzátorů TZL a PZL ČSN EN 14181
 • Ověření analyzátorů TZL a PZL ČSN EN 14181
 • Účinnosti pračky spalin
 • Účinnost kotlů
 • Účinnost odlučovačů a odsiřovacích jednotek
 • Účinnost odlučovačů, filtračních jednotek, biofiltrů, katalytických jednotek
 • Vzduchotechnické měření

Dále provádíme technologická měření dle přání zákazníka.