o firmě

Činnost zkušebny je soustředěna na autorizované měření chemického složení emisí ze zdrojů znečišťování (viz rozsah autorizovaných měření).

Z této činnosti vyplývají další služby:

  • pomoc při výběru emisních měřících systémů,
  • dovoz přístrojové techniky (viz měřící přístroje Madur),
  • pomoc při zpracovávání technicko-organizačních opatření,
  • zpracování poplatkové agendy.

Dále provádíme technická měření emisí, měření pracovního prostředí pro podklady a zpracování další této agendy.

Převážná část činnosti zkušebny je prováděna v mobilních laboratořích, které pracují v terénu u zákazníka. Veškeré zázemí činnosti včetně některých analytických stanovení je situováno do stabilní laboratoře a pracovních prostor.

Před vlastním měřením probíhá příprava měření. U zákazníka se stanoví podmínky odběru, určí se měřící místo, dodá např. odběrová příruba, dohodne se režim, který bude měření monitorovat.

Základní organizační struktura naší společnosti: