měření emisí

Ing. Martin Slezák, manažer jakosti

Energetika, elektrárny, teplárny, kotle

Střední, velké, zvláště velké zdroje. Autorizovaná a technologická měření:

Nař. vl. 476/09 Sb., 615/06 Sb. vyhl. č. 205/09 Sb.

 • TZL, CO, NOx, SO2 *
 • Těžké kovy, perzistentní látky, HF, HCl *
 • Účinnost odlučovačů a odsiřovacích jednotek
 • Účinnost kotlů
 • Kalibrace a ověření analyzátorů TZL a PZLdle ČSN EN 1418 *
 • Rozbor paliv.

Cementárny, kuplovny, slévárny

Střední, velké, zvláště velké zdroje. Autorizovaná a technologická měření:

Nař. vl. 476/09 Sb., vyhl. č. 205/09 Sb.

 • TZL, CO, NOx, perzistentní látky, účinnost odlučovačů *
 • Vzduchotechnické měření *
 • Těžké kovy, perzistentní látky, HF, HCl *
 • Spalovací zkoušky alternativních paliv (nař.vl.č.354/02 Sb.)
 • Kalibrace a ověření analyzátorů TZL a PZL. dle ČSN E1418 *

Spalovny

Velké, zvláště velké zdroje. Autorizovaná a technologická měření:

Nař. vl. č.354/02 Sb., 205/0650

 • TZL, CO, NOx, HF, HCl, TOC, PCDD/DF, těžké kovy *
 • Účinnosti pračky spalin
 • Ověření analyzátorů., dle ČSNEN 14181 *

Lakovny

Střední a velké zdroje. Autorizovaná a technologická měření:

Vyhl. č. 355/02 Sb., 509/0536

 • TZL, TOC, *
 • Účinnost odlučovačů, filtračních jednotek, biofiltrů, katalytických jednotek.

Ostatní technologie

Střední, velké, zvláště velké zdroje. Autorizovaná a technologická měření:

Nař. vl. 615/2006,  vyhlášky č. 205/2009 Sb...

 • Chemická výroba, výroba skla, výroba textilních materiálů

 

Další činnosti zkušebny:

Mariana Císařová, vedoucí laborantka

 • Rozbory pevných a kapalných paliv
 • Rozbory vod
 • Speciální analýzy týkající se i vzorků ovzduší (NH3, H2S, HCl, SO2 atd). *, kromě H2S která není akreditována

Společnost je akreditována zkouškami ČIA, konkrétní akreditovaná zkouška je označen u textu složky hvězdičkou *