měřící přístroje Madur

Nabízíme špičkové přístroje firmy Madur pro přesné měření emisí ovzduší:

Přenosné IČ analyzátory

 

Přenosné analyzátory postavené na bázi IČ senzorů, doplňkově mohou být vybaveny dalšími sedmi elektrochemickými senzory. Typově jsou označovány jako Photony.

 

 

 

 

 

 

 

 

IČ Senzory

Průmyslové senzory pro měření CO2 a CH4 pracující na nedisperzní IČ technologii.

 

 

 

 

 

Stacionární analyzátory

 

 

Stacionární analyzátory pro kontinuální měření koncentrace plynných složek pomocí IČ a elektrochemických senzorů

 

 

 

 

 

 

Ruční přístroje

 

Analyzátory pro operativní stanovení koncentrací základních chemických složek kouřových plynů a technických parametrů této vzdušiny.

 

 

 

 

 

Přenosné analyzátory plynů

 

Přenosné analyzátory složek vzdušiny od jednoduchých a finančně zajímavých přístrojů pro měření koncentrací O2 a CO po přístroje pro měření koncentrací až devíti chemických složek. Všechny tyto přístroje jsou vybaveny zařízením pro přesné stanovení a vyhodnocení základních technických vlastností vzdušiny.

 

 

 

 

Kontaktujte nás!